MHU 911
MHU 911
MHU 911 - ústředna konvenční pro vagóny
Ústředna MHU 911 je zařízení elektrické požární signalizace určené k vyhodnocování požární situace železničních vagónů.

Ústředna MHU 911 je zařízení elektrické požární signalizace určené k vyhodnocování požární situace železničních vagónů.

Ústřednu tvoří plechová samonosná vana určená k čelnímu uchycení do 19" skříně. Ve vaně ústředny je umístěna deska s obvody smyček, výstupů a deska zdroje se vstupním filtrem. Na čelním panelu je uchycená deska signalizace s indikačními diodami a ovládacími tlačítky. Desky s elektronikou jsou osazené (vyjma silových prvků) prvky pro povrchovou montáž. Funkce ústředny jsou řízeny mikroprocesorem, který umožňuje variantní nastavení ústředny dle požadavků zákazníka. Ovládání ústředny se provádí pomocí tlačítek na předním panelu.
K ústředně lze připojit až 32 (40) smyček s neadresovatelnými hlásiči požáru s napěťovou i proudovou charakteristikou. Ústředna signalizuje stav na čelním panelu. Ústředna si pamatuje až 1000 událostí, které lze načíst do PC. Automatické hlásiče se zapojují do zásuvky MHY 734.029 nebo MHY 734.028, případně hlásiče MHG 231, u kterých je v režimu TEST testováno napětí DU, do zásuvek s kontaktem pro měření DU MHY 734.032 nebo MHY 734.033. K hlásičům lze připojit externí paralelní akustickou signalizaci MHS 108.
Ústředna splňuje požadavky norem ČSN EN 54-2 a ČSN EN 50155.

 

Technické parametry
Napájení
Základní zdroj (24 V ÷ 110 V)+20%-30%; napájecí napětí sítě vagónu
Náhradní zdroj 2 × 12 V, 12 Ah (plynotěsný akumulátor vně ústředny)
Příkon ústředny - v klidu max. 10 W
Příkon ústředny - v poplachu max. 45 W
Požární smyčky
Připojitelné hlásiče - automatické MHG 231, MHG 331, MHG 861
Připojitelné hlásiče - tlačítkové MHA 108
Počet požárních smyček 32, s přídavnou deskou 40
Počet hlásičů na smyčku 1
Výstupy  
POŽÁR a PORUCHA - relé přepínací kontakt
2 × SIRÉNA - relé hlídané potenciálové
Zařízení třídy ochrany podle ČSN EN 60950 I
Stupeň odrušení podle
ČSN EN 55022
zařízení třídy B
Krytí podle ČSN EN 60529 IP 30
Rozměry (š × v × h) (483 × 137,5 ×180) mm
Hmotnost cca 4,3 kg
Montážní poloha 19" stavebnice

 

Pracovní podmínky  
Ústředna je určena pro prostředí chráněná proti povětrnostním vlivům s klasifikací podmínek podle ČSN EN 60721-3-5.  
Rozsah pracovních teplot -25 °C až +40 °C
Relativní vlhkost vzduchu <=75%, 10 dní v roce 95% při 40°C, v ostatních dnech příležitostně 85%
Atmosférický tlak 86 až 106 kPa