MHY 735
MHY 735
Adaptér pro zásuvku do vzduchotechniky
Adaptér pro vzduchotechniku MHY 735 je zařízení elektrické požární signalizace, které se používá v případě, kdy je nutné hlásič chránit před účinky proudění vzduchu

Adaptér pro vzduchotechniku MHY 735 je zařízení elektrické požární signalizace, které se používá v případě, kdy je nutné hlásič chránit před účinky proudění vzduchu nadměrnou rychlostí (např. v potrubí vzduchotechnického zařízení).

Adaptér pro vzduchotechniku je umělohmotná krabice s víkem, do které se umísťuje hlásič požáru. Krabice je dále opatřena dvěma trubicemi pro přivádění a odvádění vzduchu, které se zasunou do vzduchotechnického potrubí. Vzduch se nasaje do adaptéru s hlásičem, kde je proudění mnohem menší a odpovídá technickým parametrům hlásiče.
Adaptér je určen pro hlásiče, které se montují do zásuvky MHY 734 nebo do zásuvky MHY 717 (zásuvka není součástí adaptéru).

Technické parametry
Rozteč vstupní a výstupní trubky 218 mm
Hloubka zasunutí trubek do potrubí 170 mm
Šířka potrubí 0,3 ÷ 1,5 m
Rychlost proudění v potrubí 1 ÷ 20 m/s
Rozměry krabice 180 × 182 × 111 mm
Hmotnost 200 g

 

Pracovní podmínky
Rozsah pracovních teplot -5 °C až 60 °C
Ostatní pracovní podmínky závisejí na typu použitého hlásiče