MHY 925
MHY 925
Vstupně/výstupní prvek vícenásobný s izolátorem
MHY 925 je adresovatelný vícenásobný prvek, obsahuje 8 (4) programovatelných vstupů a 8 (4) programovatelných výstupů.

MHY 925 je adresovatelný vícenásobný prvek, obsahuje 8 (4) programovatelných vstupů a 8 (4) programovatelných výstupů. Připojuje se na hlásící linku analogových adresovatelných ústředen EPS LITES, případně po doplnění modulu na komunikační linku SL-RS 485 ústředny MHU 115. Prvek MHY 925 obsahuje izolátor.

Vstupy slouží pro automatickou signalizaci předem definovaných výjimečných stavů libovolného externího zařízení, které tento stav (stavy) signalizuje buď sepnutím či rozepnutím elektrického kontaktu, nebo napětím přivedeném na optoizolovaný vstup. Kontakty lze zapojit rovněž v hlídaném režimu. Výstupy slouží k ovládání externích zařízení připojených na přepínací kontakty No,Nc výstupních relé prvku.

MHY 925 se vyrábí ve dvou variantách:

  • MHY 925/4 - obsahuje 4 programovatelných vstupů a 4 programovatelných výstupů
  • MHY 925/8 - obsahuje 8 programovatelných vstupů a 8 programovatelných výstupů (obr.1)

Vlastnosti jednotlivých vstupů, podmínky aktivace a vlastnosti výstupů se definují v konfiguračním programu ústředen EPS.

Elektrické obvody prvku jsou na desce s plošnými spoji, která je umístěna v plastové krabici se snímatelným víkem. Propojovací vodiče se připojují do násuvných šroubových svorek.

 

 

Princip činnosti

Prvek je napájen impulsním napětím z hlásicí linky ústředny EPS. Obsahuje zdroj pro napájení vlastních elektronických obvodů. Vyhodnocovací obvody na vstupu lze zapojit buď jako optoizolované, nebo pro připojení spínacího či rozpínacího kontaktu. Tyto vstupy lze nastavit i jako hlídané, kde u připojeného externího zařízení lze zapojit součastně rozpínací kontakt (porucha) a spínací kontakt (poplach). Zároveň je vedení smyčky hlídané na přerušení a zkrat.

Výstupy jsou tvořeny bistabilními relé s přepínacími kontakty.

Adresovatelná část registruje komunikaci z ústředny, přihlásí se na příslušné adrese a do ústředny předá informaci při aktivaci vstupu prvku nebo aktivuje výstupní relé prvku.

 

Technické parametry
Napájecí napětí (z hlásicí linky) (18 ÷ 21) Vimp
Klidový proud (pro zápočet do proudu linky) max. 200 μA
Počet vstupů 4 nebo 8
Vstup optoizolovaný – napěťový
vstupní napětí 9 V ÷ 30 V (logická 1), 0 V ÷ 3 V (logická 0)
vstupní odpor cca 10 kΩ
Vstupní kontakt spínací/rozpínací
odpor vedení a sepnutého kontaktu max. 1 kΩ
odpor rozepnutého kontaktu min. 10 kΩ
výstupní testovací napětí cca 12 Vimp
výstupní testovací proud (sep. kontakt) max. 1,2 mA
Vstup hlídaný
testovací napětí 12 Vimp
odpor vedení max. 100 Ω
test. proud klid cca 0,8 mAimp
test. proud poplach cca 1,5 mAimp
test. proud porucha prvku cca 0,5 mAimp
odpor klid 10 kΩ
odpor poplach 4,7 kΩ
odpor porucha prvku 20 kΩ
Počet výstupů 4 nebo 8
Maximální spínaný proud 1 A
Maximální spínané napětí 48 V
Maximální spínaný výkon 30 Wss> / 40 VAst
Použití pro síťové obvody ne
Optická signalizace červená a žlutá LED
Nastavení adresy (přípravkem MHY 535) 1 až 128
Krytí podle ČSN EN 60529 IP 54
Stupeň odrušení podle ČSN EN 55022 zařízení třídy B
Průřez připojovacích vodičů (0,2 až 1,5) mm2
Rozměry (š × v × h) (254 × 180 × 63) mm
Hmotnost cca 600 g