Rekonstrukce ústředen TESLA a LITES pomocí modulární ústředny MHU 116
Technicky jednoduché a ekonomicky výhodné řešení

V současné době jsou na mnoha objektech v provozu konvenční (smyčkové) systémy s ústřednami MHU 102, MHU 103, MHU 106 a MHU 108, na které jsou připojeny konvenční hlásiče požáru.

Od ukončení výroby těchto ústředen uplynulo více než 15 let. Vzhledem k době jejich instalace a nedostatku náhradních dílů již není možno zajistit jejich servis v případě poruchy.

Jako přímou náhradu ústředen MHU 102, MHU 103, MHU 106 při zachování stávajících konvenčních hlásičů je možno použít modulární ústřednu MHU 116 nebo MHU 117 doplněnou o potřebný počet smyčkových desek DSM-1, které obsahují 12 konvenčních smyček.

Jednou ústřednou MHU 116 tak lze přímo nahradit až 3 plně obsazené konvenční ústředny MHU 102, MHU 103 nebo MHU 106.

Jednou ústřednou MHU 117 tak lze přímo nahradit až 6 plně obsazených konvenčních ústředen MHU 102, MHU 103 nebo MHU 106.

Ústřednu MHU 108 lze přímo nahradit ústřednou MHU 115 vybavenou smyčkovými moduly.

Jedná se o ekonomicky výhodné a technicky jednoduché řešení s výhledem do budoucna, kdy při budoucí celkové či postupné výměně stávajících konvenčních hlásičů za moderní interaktivní adresné, nebude nutno již ústřednu měnit. Vzhledem ke kapacitě ústředny je možno systém podstatně rozšířit o nové hlásiče.

Leták ke stažení