MHG 586

Hlásič plamene, EXE

Hlásiče plamene MHG 586 jsou určeny pro automatickou signalizaci vznikajících požárů pro práškové stříkací kabiny

Hlásiče plamene MHG 586 jsou určeny pro automatickou signalizaci vznikajících požárů pro práškové stříkací kabiny jako detektory reagující na vyzařování plamene.

Hlásiče MHG 586 jsou určeny především pro prostředí s nebezpečím výbuchu a požáru prachu, a to ve spoje-ní s vyhodnocovací jednotkou MHY 441. Použití hlásičů podléhá schválení FTZÚ v Ostravě - Radvanicích AO 210 (certifikát č. FTZÚ 06 ATEX 0206X).

Ve spojení se svorkovnicí MHY 703 se jedná o elektrické zařízení skupiny II podle ČSN EN 60079-0, t.j. elektrické zařízení pro prostory s nebezpečím výbuchu jiné než doly s výskytem metanu, max. povrchové teploty 85 °C. Druh ochrany proti výbuchu a požáru prachu je ochrana krytem podle ČSN EN 50281-1-1.

Hlásič smí pracovat :

V zóně 22 prostoru s nebezpečím požáru nebo výbuchu vodivých prachů a v zóně 21 prostoru s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých prachů podle ČSN EN 50281-1-2.

Hlásič pro požární signalizaci pro práškové kabiny podléhá posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb.

Scroll to top